Varza de varza kahrrabi

În companiile și instituțiile individuale, substanțele care pot fi obligatorii pentru crearea unei atmosfere explozive cu aer sunt inițiate sau stocate. În special, vor exista substanțe precum gaze, lichide și solide cu un grad ridicat de dezintegrare, de exemplu praf de cărbune, praf de lemn etc.

În astfel de posibilități, angajatorii trebuie să facă o evaluare a riscului de explozie și a riscului de explozie. În special, ar trebui să indicați interiorul și locul unde se produce cel mai mare risc de explozie. Zonele de pericol de explozie ar trebui să fie necesare atât în ​​împrejurimile cât și în încăperile exterioare. Și angajatorii trebuie să pregătească documentația grafică care să reglementeze și să indice simultan factorii care pot declanșa aprindere.

Evaluarea riscului de explozie trebuie făcută pe baza cerințelor Ordonanței ministrului economiei din 8 iulie 2010 privind cerințele minime privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, combinate cu ușurința unei atmosfere explozive (Journal of Laws 2010 No. 138, item. 931.

În cadrul evaluării riscului de explozie, se efectuează caracteristicile obiectului. Este convins de suprafața sa, de numărul de etaje, de camere, de liniile tehnologice etc. Sunt analizați factorii care pot conduce la crearea unui incendiu sau explozie. Sunt elaborate metode și căi de reducere și eliminare a riscurilor de incendiu și explozii. Ea enumeră numărul de substanțe combustibile care pot fi sursa unei explozii potențiale. Soluții noi sunt dezvoltate pentru a minimiza riscul de explozie.