Taxa de inregistrare fiscala novitus urmatoare

African Mango

Întreprinzãtorii care vând produse sau servicii care folosesc case de marcat trebuie sã-și aminteascã despre o serie de obligații care le revin. Contabilitatea cu utilizarea de case de marcat este reglementatã în mod legal în regiunea noastrã. Legile și legile relevante descriu în detaliu îndatoririle utilizatorului și ale proprietarului casei de marcat. Registrele fiscale Novitus funcționeazã bine în magazinele mici și la scarã largã. Dupã achiziționarea dispozitivului, trebuie sã semnați un contract cu un serviciu bun - serviciul nu numai cã va efectua toate reparațiile, ci și va face ca acesta sã fie fiscalizat.

Trebuie sã anunțați în timp util biroul fiscal cu privire la acest act, deoarece biroul persoanei din birou trebuie sã fie asistat în acest scop. În timpul procesului de fiscalizare, angajatul serviciului va tipãri un raport din casa de marcat, iar agentul fiscal va întocmi un raport adecvat. Aceste fapte trebuie pãstrate de întreprinzãtor împreunã cu cartea de service a casei de casã. O procedurã similarã se aplicã și în cazul citirii opiniei unei cotize fiscale. Antreprenorul trebuie sã-și aminteascã faptul cã poate lua doar mici noutãți în memoria registrului. Cã este singurul lucru de trãit prin adãugarea sau evitarea produselor sau serviciilor din memoria ei. Puțini oameni știu cã, cu ajutorul de numerar nu numai vânzarea de produse, dar, de asemenea, toate serviciile. Aceste aspecte sunt reglementate în totalitate de legea relevantã, care enumerã profesiile și activitatea în care este indicat caseta. Lipsa de a fi un registru de numerar sau lipsa înregistrãrii vânzãrilor pe acesta conduce la impunerea unor penalitãți mari de cãtre biroul fiscal. Utilizatorul casei de marcat ar trebui sã aibã, de asemenea, ca, ca rezultat al fiecãrei zile, dar în aceastã sãptãmânã, lunã și an, sã tipãreascã un raport relevant care sã prezinte o declarație detaliatã a activitãților desfãșurate într-o anumitã perioadã de facturare. Nu existã rapoarte relevante și existã un motiv pentru impunerea unei sancțiuni de cãtre birou. Prin urmare, fiecare investitor ar trebui sã ofere oaspeților noștri o pregãtire adecvatã în casa de marcat. Puțini antreprenori știu cã pentru a fi și de a avea un registru de numerar în oricare dintre locurile în care sunt utilizate din registrul principal, nu puteți opri înregistrarea vânzãrilor chiar dacã dispozitivul se descompune.