Registrul de numerar jpk

Fiecare antreprenor care are case de marcat în compania noastrã se confruntã în fiecare zi cu probleme secundare pe care le pot crea și feluri de mâncare. La fel ca toate echipamentele informatice, casele de marcat nu sunt libere de boli și uneori pot strica. Nu toți proprietarii afacerilor știu cã, în orice moment în care registrul este mutat prin intermediul unei case de marcat, ar trebui sã fie un alt astfel de dispozitiv - numai pe eșecul acestui important.

Lipsa unei case de marcat de back-up în timpul vânzãrii de produse sau servicii poate duce la impunerea de penalitãți de cãtre biroul fiscal, deoarece va împiedica dezmembrarea vânzãrilor în sezonul principal al aparatelor. Documentele stocate împreunã cu casa de marcat ar trebui sã includã o broșurã de service pentru case de marcat. În acest fapt, nu numai cã sunt efectuate toate reparațiile la dispozitiv, ci și informații despre fiscalizarea cadrelor sau despre schimbãrile din gândurile sale. În poziția de serviciu, trebuie sã introduceți un numãr unic, care a fost dat casieriei de cãtre biroul fiscal, numele întreprinderii și adresa sediului în care sunt luate numerarul. Toate aceste sfaturi sunt valabile pentru succesul inspecțiilor fiscale. Orice corecție în mintea casei de marcat, în plus, repararea acesteia aparține activitãților unui serviciu specializat, cu care fiecare antreprenor care utilizeazã casele de marcat ar trebui sã semneze un contract. Cât de mult - ar trebui sã informați biroul fiscal cu privire la schimbarea tehnicianului de serviciu al casierului. Vânzãrile pe sume fiscale ar trebui transferate într-un sistem continuu, astfel încât, în reușita de a umple memoria casei de marcat, trebuie sã schimbați o opinie pentru cealaltã, în timp ce trebuie sã citiți memoria. Citind memoria casei de casa pe care o traiesti - la fel ca si schimbarea ei, facuta numai de o entitate autorizata. În plus, aceastã activitate trebuie efectuatã în prezența unui angajat al biroului fiscal. Din citirea casei de marcat fiscale se face un protocol corespunzãtor, un exemplar al cãrui exemplar se depune la biroul fiscal și altul la antreprenor. El trebuie sã stocheze acest raport împreunã cu alte documente legate de casa de marcat - minusul lui poate duce la impunerea pedepsei de cãtre birou.