Registrul de numerar fiscal

Peste douã mii de explozii de substanțe inflamabile, praf și gaze apar în fiecare an în Europa, permițând devastarea mașinilor, deteriorarea echipamentelor și a clãdirilor și rareori pierderea unei vieți bune. Explozia poate crea o atmosferã explozivã, care rezultã din situația în care un amestec de aer, gaze inflamabile, vapori sau particule fine este fãcut, fãcut și depozitat în prezența oxigenului. Cel mai mare risc pentru o atmosferã explozivã se gãsește de obicei în întreprinderile chimice, rezervoarele, rafinãriile, centralele electrice, vopsitoriile, stațiile de epurare a apelor și porturile maritime, în timp ce în aeroporturi.Directiva ATEX a fost creatã ca o regulã voluntarã pentru echipamentele vândute în Uniunea Europeanã și utilizatã într-un grup sensibil la pericolul unei explozii. De la data intrãrii în vigoare a directivei ATEX, toate aceste dispozitive trebuie sã aibã un certificat ATEX, fiind cunoscute și prin simbolul corespunzãtor. Directiva ATEX 94/9 / CE impune producãtorilor sã furnizeze echipamente electrice pentru utilizare într-o atmosferã cu potențial exploziv, cu un certificat adecvat numai. Angajații, pe de altã parte, includ Directiva ATEX 99/92 / CE, care definește cerințele pentru îmbunãtãțirea sãnãtãții și securitãții persoanelor care lucreazã într-un grup expus unei explozii. Directiva 94/9 / CE ATEX este utilizatã pentru echipamente care este propria sa sursã de aprindere, deoarece în succesul lor existã posibilitatea descãrcãrii electrice, generãrii de energie electricã staticã și temperaturi mai extreme. Deși directiva ATEX este o reglementare indispensabilã, printre avantajele abordãrii acestui drept se poate numi:

garantând securitatea locului de muncã pentru angajații din întreprinderile de producție,limitând pierderile economice rezultate din posibile defalcãri sau întreruperi în producție,asigurarea calitãții necesare a accesoriilor pentru achiziții comerciale pe piața Uniunii Europene,coordonarea serviciilor de siguranțã și igienã ale unitãților responsabile.