Libera circulatie a marfurilor si a serviciilor

Ipotezele de bazã ale Comunitãții Europene

Rãspuns precis la testul "Ce este un certificat CE?" depinde de ipotezele de bazã ale funcționãrii Uniunii Europene. Se aratã cã platforma pentru punerea sa în aplicare are trei principii: libera circulație a mãrfurilor, a feței și a capitalului. Pentru punerea în aplicare a principiilor menționate anterior, statele membre ale UE au decis sã elimine toate obstacolele din calea comerțului intracomunitar și au convenit, de asemenea, asupra unei politici comune privind acordul cu partenerii din afara UE. Mulțumitã acestui fapt, a fost creatã o zonã de schimb pe piața comunitarã, similarã celei din clasa unei țãri. A câștigat definiția pieței unice sau a pieței comune.

Piața localã comunã și introducerea de materiale pentru cumpãrare

https://mtea24.eu/ro/

Cerințele naționale privind starea și siguranța produselor sunt cele mai dificile dificultãți legate de comerțul dintre țãri. În unele țãri au fost în vigoare noi modele și norme, care au fost împãrțite în mod semnificativ în alte țãri. Producãtorul care trebuia sã-și vândã efectele în alte țãri a trebuit sã îndeplineascã cerințele individuale de fiecare datã. Pentru a elimina dificultãțile din comerț, a fost necesar sã se elimine aceste diferențe. Standardele legate de funcționarea produselor nu au putut fi ridicate. Prin urmare, soluția optimã a fost aceea de a unifica pãrți ale întregii comunitãți din regiune, datoritã cãrora schimbul comercial era supus acelorași cerințe.

În prima etapã, sa încercat sã se reglementeze reglementãrile UE în ceea ce privește categoriile individuale de articole și materiale. Din cauza unui grad mare de complexitate și procese consumatoare de timp, aceastã abordare a fost abandonatã.

Soluția a fost aceea de a crea o simplificare a aderãrii la problema armonizãrii tehnice. Cerințele de securitate de bazã pentru anumite grupuri de produse au fost definite, care trebuie îndeplinite înainte ca produsul sau materialele sã fie comercializate pe piața unicã europeanã.

Antreprenorii din afara UE care intenționeazã sã introducã materiale pentru a alerga pe piața comunitarã, de exemplu din Turcia, trebuie sã-și îndeplineascã produsul în conformitate cu reglementãrile și standardele UE privind calitatea. Confirmarea acestui fapt este la discreția lor.

S-au creat standarde armonizate prin care antreprenorii știu ce cerințe de bazã ar trebui îndeplinite. Nu este obligația de a furniza aceste reguli. Întreprinzãtorul poate dovedi într-o formã individualã cã produsul sãu este adecvat pentru achiziționarea pe piața comunitarã.

Certificatul Ce - declarația producãtorului

Marcajul Ce este altfel decât declarația producãtorului conform cãreia produsul îndeplinește cerințele de bazã privind informațiile.Are proprietatea simbolicã a declarației producãtorului sau a unui reprezentant autorizat. Confirmã faptul cã produsul a apãrut în cunoaștere cu cerințele obișnuite introduse în informațiile referitoare la produsul dat. Puteți vedea cã existã câteva sau câteva alte directive.

Legislația comunitarã prevede prezumția de conformitate și îndeplinirea cerințelor minime legate de siguranța unui produs care poartã marca CE.

Certificatul CE este scris pe produs cu responsabilitate diferitã a producãtorului sau a reprezentantului autorizat. Este același lucru dupã ce se dovedește cã produsul îndeplinește cerințele stricte din directivã. Pentru a stabili acest fapt, se obține procedura de evaluare a conformitãții și, dupã o verificare bunã, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformitãții pot fi bogate în funcție de riscul asociat cu proprietatea printre bunurile cunoscute. Cu cât existã mai multã amenințare la adresa proprietãții muncii și a multor decese, cu atât trebuie îndeplinite mai multe proceduri de cãtre producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat. În unele cazuri, este necesar sã se aplice cerințele unei doisprezece standarde comunitare.